Inupakan ni boss ang kanyang pinagnanasaang tauhan